Ереван, 18.Июль.2019,
--
:
--
,

ԱՄՆ ՄԶԳ-ն աջակցում է Հայաստանում էկոլոգիական թողքի գնահատման նոր մեթոդի մշակմանը

 ՀՀ բնապահպանության նախարար Արամայիս Գրիգորյանը մասնակցել է «Հայաստանում բնական՝ հանքային և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու բնապահպանական կառավարումը. խնդիրներ և լուծման ուղիներ» թեմայով աշխատաժողովին: Աշխատաժողովը կազմակերպվել  է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության (ԵԱՀԿ) երևանյան գրասենյակի և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) Կայուն զարգացման կենտրոնի համագործակցությամբ: Միջոցառմանը  մասնագետների կողմից վեր են հանվել ոլորտի առկա խնդիրները, տեղի է ունեցել կարծիքների փոխանակում, քննարկվել և նախանշվել են լուծման ուղիներ:

Ողջունելով միջացառման մասնակիցներին` նախարար Արամայիս Գրիգորյանն իր խոսքում կարևորել է ընդերքօգտագործման գործընթացում բնապահպանական խնդիրները նվազագույնի հասցնելու անհրաժեշտությունը: ՀՀ բնապահպանության նախարարը մասնավորապես նշել է. «Ողջամիտ ընդերքօգտագործման, հանքային հումքի համալիր օգտագործման և շրջակա միջավայրի վրա ընդերքօգտագործման ազդեցության խնդիրները սերտ փոխկապակցված են: Հանքային հումքի համալիր օգտագործումն ունի կարևորագույն բնապահպանական ազդեցություն: Մասնավորապես, մետաղական օգտակար հանածոների համալիր կորզումը կհանգեցնի շրջակա միջավայրի բնական բաղադրիչների վրա ազդեցությունների նվազեցմանը:

ՀՀ «Ընդերքի մասին» նոր օրենսգրքի ընդունմամբ սկիզբ դրվեց մի շարք բնապահպանական նորարարությունների, այդ թվում՝ բնապահպանական կառավարման, օգտակար հանածոյի արդյունահանված տարածքի, արդյունահանման ընթացքում առաջացած արտադրական լցակույտերի տեղադիրքի և դրանց հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման նպատակով մշտադիտարկումների պլանների, հանքի փակման ծրագրի մշակմանը: Նման մշտադիտարկումների իրականացումը հնարավորություն կընձեռի ժամանակին արձանագրելու փակված հանքի, արդյունահանման արդյունքում առաջաց ած արտադրական լցակույտերի տարածքի երկրաբանական միջավայրի, հիդրոերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական պայմանների փոփոխությունը, միջոցներ ձեռնարկելու հնարավոր վնասը կանխելու, վերացնելու կամ նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ: Սահմանվել է նաև մշտադիտարկումների կատարման համար հատկացումների վճարման մեխանիզմը»,-նշել է նախարարը:

Անդրադառնալով ՓՀԷԿ-երի հարցին` նախարար Արամայիս Գրիգորյանն ընդգծել է. «Կարևորելով փոքր ՀԷԿ-երի նշանակությունը որպես այլընտրանքային էներգիայի աղբյուր և էլեկտրաէներգիայի սակագնի ձևավորման վրա ազդեցություն ունեցող գործոն, մեր խնդիրն է նվազագույնի հասցնել շրջակա միջավայրի վրա դրանց ազդեցությունը: ՀԷԿ-երի անբարեխիղճ գործունեության հետևանքով անբարենպաստ էկոլոգիական իրավիճակ է նկատվում հանրապետության գետերում, խախտվում են գետերի բնական հոսքի քանակական ցուցանիշները: Ներկայում, համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝ հանրապետության գ ետերի բազմամյա տարեկան բնապահպանական թողքի հաշվման ընթացքում հաշվի է առնվում միայն գետերի հիդրոլոգիական բնական ռեժիմը:

Սակայն ՀՀ բնապահպանության նախարարությունը գտնում է, որ էկոլոգիական թողքի ճշգրիտ արժեքի որոշման ժամանակ բացի հիդրոլոգիական բաղադրիչից անհրաժեշտ է հաշվի առնել մյուս բնութագրիչները ևս (հիդրոմորֆոլոգիական, հիդրոկենսաբանական և հիդրոքիմիական), ինչպես նաև գետերում հոսքի ձևավորման առանձնահատկությունները: Ուստի, մեր առաջարկությամբ, ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ  մշակվում է էկոլոգիական թողքի գնահատման նոր մեթոդ, որտեղ կներառվեն նշված բոլոր բաղադրիչները»:

Ողջույնի խոսքով հանդես է եկել նաև ԵԱՀԿ երեւանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան   Անդրեյ Սորոկինը: Բանախոսը կարևորել է բնապահպանական խնդիրների վերհանման և լուծումներ մշակելու գործում Կայուն զարգացման կենտրոնի ծավալած գործունեությունը:  ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի իրականացրած աշխատանքների արդյունքները ներկայացրել է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան Մարատ Գրիգորյանը:

Աշխատաժողովի ընթացքում փորձագետները ներկայացրել են կենտրոնի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, որոնք ուղղված են ոլորտի կառավարման արդյունավետության և քաղաքացիական հասարակության իրազեկվածության բարձրացմանը: Մասնագետների կողմից քննարկվել են հանքային և ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ու կառավարման համակարգի բարելավման, ինչպես նաև սողանքային երևույթների ուսումնասիրության վերաբերյալ թեմաներ: Մասնավորապես, անդրադարձ է եղել հանքավայրերի շահագործման արդի խնդիրներին, ՓՀԷԿ-երի շահագործմամբ պայմանավորված էկոլոգիա կան հիմնահարցերին, ընդերքաբանական և ՇՄԱԳ փորձաքննության անցկացման հարցերին: Մասնագետների կողմից նախանշվել են խնդիրների լուծման հստակ մեխանիզմներ:

 

 

loading...
Депутат в шелках и миллиардных долгах Данные ЦАМТО ошибочны- у Армении есть “Искандер” и “БУК” Министр обороны доложил президенту о старте новой программы социальной помощи семьям погибших или ставших инвалидами военнослужащих Карен Карапетян подчеркнул важность проектов, направленных на качественные изменения в сфере ИТТ Саакашвили уходит с поста губернатора Одесской области, виной тому – Порошенко Телеканал «Россия»: Россия и Армения ведут честную игру КРОУ склонна к снижению тарифа на электроэнергию Республиканская партия Армении не пойдет на кардинальные изменения во внешней или внутренней политике Виталий Баласанян назначен секретарем Совбеза НКР Для необеспеченных слоев населения тариф на газ составил 100 драмов Обновление ОДКБ идет на пользу Армении Президент потребовал постоянного внимания к регулированию дорожного движения "Газпром Армения" представила основные цели и факторы изменения газовых тарифов Азербайджан применил на линии соприкосновения гранатометы Армения – единственная в мире страна, где «воров в законе» не сажают – российская пресса «Газпром Армения» обратится в КРОУ по вопросу о пересмотре газовых тарифов Азербайджан более 55 раз нарушил режим перемирия Новая книга о Карсе и необходимости переосмыслить идею независимости Первопрестольный Эчмиадзин хотел бы видеть на престоле Константинопольского патриарха епископа Саака Машаляна Российские и сирийские ПВО выдворили турок из воздушного пространства Сирии Китайский М20 не может стать реальным конкурентом «Искандера»: его качество сомнительно Согласится ли Гагик Царукян возглавить новую партию? Новое кадровое назначение: главу ГСБПП Армена Айрапетяна сменит Ишхан Карапетян В приграничном Кохбе освящена новая церковь Сурб Григор Лусаворич Тема карабахского урегулирования уже давно не обсуждается в ходе встреч президентов (видео)
Сегодня За неделю За месяц
website by Sargssyan